Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum

Detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Nyhet Publisert av Zana Dalawi , 21.11.19

Soknedal

Planarbeidet skal tilrettelegge for å få etablert en sentrumsgate i Soknedal sentrum. Planen skal få avklart/samstemt vei samt gang- og sykkelvei med allerede vedtatt reguleringsplan for E6 fra 2016.

Høringsfrist er satt til 17. januar 2020.

Merknader og innspill til plandokumentene sendes Midtre Gauldal kommune fortrinnsvis på epost: postmottak@mgk.no

eller ordinær post til

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren