Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Revisjon av Kommuneplanens arealdel 2020-2031

Nå reviderer vi arealplanen! Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle) kan fremme forslag til endret bruk av arealer i kommunen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.11.19

Snegle
Denne brunsnegla har ingenting med arealplanen å gjøre, men klikket du på grunn av den, tjente den formålet - arealplanen er viktig for utviklinga av kommunen vår! Har du en ønske, en idé, en frykt - få det på bordet, send oss en e-post :)

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, så det er viktig at alle innspill kommer på bordet. De må komme fra alle de som er nevnt over.

Les mer om planprosessen og se fastsatt planprogram

Innspill til arealdelen sendes til 

postmottak@mgk.no 
Merk med "Innspill til KPA"

All saksbehandling av forslag til endret arealbruk er offentlig. Derfor gjøres administrasjonens saksframstilling og innstilling tilgjengelig på internett så snart det foreligger. Behandlingen av forslagene i kommuneplanutvalget skjer i åpne møter og vedtak begrunnes.

Frist for innspill i første runden er 13.12.2019.